Nord-Norgepermisjonen var et statlig stabiliseringstiltak for distriktsleger som etter 1984 ble videreført som personlige ordninger mellom allmennleger og kommuner. Mange kommuner i Nord-Norge videreførte permisjonsordninger som del av sin fastlegeordning, for å søke å holde på fastlegene så lenge som mulig.

Permisjonsordningene varierer i innhold fra kommune til kommune, men gir typisk fastleger rett til noen uker ekstra fri med lønn per år og noen måneder permisjon med lønn hvert tredje eller fjerde år til faglig utvikling og oppdatering. Men er det sånn at permisjonsordningen virker stabiliserende?

Medisinstudent Charlotte Margrete Kristiansen fra Mo i Rana skal finne svaret på dette i sin masteroppgave. Konkret kobler hun data om varighet av fastlegeavtaler i alle nordnorske kommuner i perioden 2001-2021 med informasjon om kommunen har hatt permisjonsordning for sine fastleger eller ikke.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin er faglig ansvarlig for studien. Kristiansen veiledes av professor Birgit Abelsen (hovedveileder) og forsker Martin B. Harbitz (biveileder).

Personvern
Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkjent databehandlingsplan og personverntiltakene i den planlagte undersøkelsen (ref # 612193). Prosjektet er ansett å ha allmennhetens interesse. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket og kravet om tofaktor autentisering. Data vil bli slettet etter endt prosjekt 31.12.23.

Resultatene fra forskningen gjøres åpent tilgjengelig via nettsidene til NSDM og UiT.

Kontakt birgit.abelsen@uit.no med eventuelle spørsmål.