Fra venstre: Dr Barbosa fra Universidad del Tolima og fra Universidad de la Sabana Rosa Margarita Duran, Jaime Martinez, leder av prosjektteamet Dr Francisco Lamus og Juan Guillermo Luna

NSDM koordinerer “Rural health for peace in Colombia” på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartmentet i tett samarbeid med prosjektpartnere i Colombia. Samarbeidet er en videreføring av Norges fredsengasjement i Colombia over flere år. Et viktig element i fredsavtalen som ble signert i 2016 er styrking av primærhelse i rurale strøk.

Prosjektteamet i Colombia har denne helga vært deltakere på en internasjonal fredskongress ved Universitetet i Tolima, hvor de har presentert samarbeidet vårt så langt.

I tillegg til deltakelse på kongressen, gjennomførte teamet to fokusgruppemøter med lokale ledere i landsbyen Triunfo og med tidligere FARC medlemmer for å lære om utfordringer og problem i forhold til helsetjenestene lokalt.

Vi på norsk side forbereder nå neste tur til Colombia i oktober hvor vi skal besøke de ulike prosjektpartnere, helsedepartementet, den norske ambassaden mfl.

NSDM har siden november 2018 jobbet med utvikling av samarbeidet og er igang med ulike aktiviteter i våre to pilot områder Icononzo og Chaparall. Det overordnede målet er å lage en modell for styrking av rural helse i Colombia med utgangspunkt i Recruit and Retain- rammeverket. Det er opprettet prosjektteam både ved UiT og i Colombia (Universidad de La Sabana og Universidad del Tolima) som samarbeider godt sammen, i tillegg er professor i rural helse Roger Strasser, Canada, tilknyttet som en svært viktig rådgiver for oss.