“Pasienter tenker at St. Olav tilbyr bedre behandling enn Levanger sykehus, fordi det er større. Men alle som noensinne har vært gjennom en fusjon, vet at det ikke nødvendigvis er sant. Større kan bli for stort. Noen ting blir bedre og mer effektive, men ofte med fleksibilitet som verdifullt svinn. Det er vanskeligere å se enkeltmennesket i en stor mengde.

Og, aller viktigst: Den menneskelige kompetansen er definitvt ikke størrelsesavhengig. Så lenge den har et system hvor den får utfolde seg, vil den blomstre både på Sparbu og i New York.”

LINK-student og fakultetstillitsvalgt Inga S. Rygg sin tale under åpningsseminaret i Levanger idag er verdt å lese i sin helhet under. Hun er en av totalt 10 legestudenter i sitt 3. studieår som har begynnt på NTNU sitt nye desentraliserte studieprogram, NTNU LINK (Langsgående integrert tjeneste).

Bak: Rasmus Dyresen Lilleløkken og Sigrid Aspli. Forran: Min Su Kim, Inga Skogvold Rygg, Marianne Aarø Fosseide, Cecilie Anette Wagenheim, Marianne Bjørnland Vadset og Henriette Carlsen. Ikke til stede da bildet ble tatt var Simen Grønneng Johansen og Ingrid Aune Bergstøm.

“Det var vel få av oss som står her som LINK-studenter i dag som hadde forventet at vi skulle ende opp som studenter på Levanger. Vi søkte oss til Norges beste studieby, med Studentersamfundet, studentfrivillighet, stort kulturelt tilbud og mange plasser å drikke øl.

Vi søkte oss også til medisinstudiet ved NTNU – vanskeligst å komme inn på på førstegangsvitnemålet, og et studie som åpenbart har satset mye på å gjøre undervisningen god og spennende. Vi skulle få møte pasienter allerede første uka, det var PBL og studentaktiv læring og det var et energisk og engasjert studentmiljø.

Og Trondheim innfridde. Studiet er godt, menneskene er fantastiske. Og likevel var det noe i oss som kribla litt da man begynte å snakke om studiet på Levanger og i Namsos.

I Norge har vi en sentraliseringsfarsott. De unge flytter til byene, og bygda står igjen som den store taperen. Den kollektive enigheten har vært at dette går på tilbud – vi vil ha kaféliv, teater i helgene og spennende, nye utesteder – tilgjengelig rett rundt hjørnet. Men flere undersøkelser har vist at det først og fremst handler om jobb. Vi flytter dit jobbene er – de spennende, utfordrende jobbene, hvor vi får utvikle oss og prøvd oss, og vist hva vi virkelig kan.

Jeg mener mindre steder har fått et litt ufortjent dårlig rykte. Små steder skal liksom være dårligere bare fordi de er mindre. Pasienter tenker at St. Olav tilbyr bedre behandling enn Levanger sykehus, fordi det er større. Men alle som noensinne har vært gjennom en fusjon, vet at det ikke nødvendigvis er sant. Større kan bli for stort. Noen ting blir bedre og mer effektive, men ofte med fleksibilitet som verdifullt svinn. Det er vanskeligere å se enkeltmennesket i en stor mengde.

Og, aller viktigst: Den menneskelige kompetansen er definitvt ikke størrelsesavhengig. Så lenge den har et system hvor den får utfolde seg, vil den blomstre både på Sparbu og i New York.

Vi valgte LINK på grunn av den kompetansen. Fordi man har utarbeidet et studie tuftet på mer moderne, og forhåpentligvis bedre, pedagogiske metoder enn man per i dag har mulighet til i Trondheim. Den gir oss også tilgang på direkte oppfølging fra uhyre kompetente, dedikerte og engasjerte mennesker. Vi tror det vil gjøre oss til bedre leger.

Jeg vet ikke i hvilken grad det er mulig å si noe om dette allerede nå, men disse første dagene har vi i alle fall fått bekreftet at vi har tatt riktig valg. Vi har hele veien møtt inkluderende, åpne og interesserte undervisere, som er engasjert og gleder seg til vi kommer. Vi har møtt sykehus som åpenbart har lagt store ressurser i å legge til alt rette for at vi skal trives. Vi er rett og slett litt overveldet over hvor bra det virker.

Litt overveldet er vi nok generelt også nå i starten. Vi er litt redde, men aller mest veldig spent og klar for å komme i gang. Tusen takk for den varme velkomsten, vi gleder oss til å fortsettelsen. Takk!”

——

Om NTNU-LINK: Et studieløp over to år som er dimensjonert for 16 medisinstudenter fra 3. studieår. Undervisningen vil foregå på sykehuset og i komunehelsetjenesten i Levanger og Namsos, samt på Campus Røstad (Nord Universitet), Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital. 5. og 6. studier er det også mulig å ta desentralisert, men man forplikter seg ikke til det ved å starte på NTNU-LINK

Istedet for at studentene møter pasienter og undervisere i kortvarige fagspesifikke blokker, møter de pasienter, undervisere g fag langsgående, integrert over lengre tid. Les mer om LINK her.