I en fersk artikkel deler australske pionerer på desentralisert legeutdanning sine erfaringer. Australias National Rural Health Commisioner, dr. Paul Worley, er førsteforfatter og artikkelen er åpent tilgjengelig i tidsskriftet Rural and Remote Health.

 1. Ledelse fra høyeste nivå i universitetet er helt nødvendig.
 2. Forvent utskiftninger i utdanningsstaben og unngå at kunnskap og prosesser er avhengige av enkeltpersoner.
 3. Involver aktivt lokale klinikere.
 4. Sørg for at de nye eller alternative inntakssystemer kan forutsi progresjon.
 5. Tilby opplegg for forberedelse og støtte til studenter som trenger det.
 6. Ta høyde for at familiære forpliktelser kan være store for noen.
 7. Forvent at det første kullet med studenter ikke vil være som fremtidige kull og jobb med dem for å tilpasse læreplanen, læremetoder og inntakskriterier.
 8. Selv om undervisning og veiledning via videokonferanse er nyttig, så vil noe av læreplanen kunne undervises bedre i små settinger enn på store universitetscampuser.
 9. Ikke undervurder støtten som vil trenges fra studenter og lærere, både lokalt og sentralt. Tenk nettvekt istedet for et sentralt “nav med eiker”.
 10. Nettverket kan inkludere flere grisgrendte steder med behov for infrastruktur, stab og støtte.
 11. Den nye modellen vil gjøre at den gamle også vil utvikle seg til å ta ibruk små settinger og snu seg raskt for å inplementere endringer.
 12. Hold fokus på målene.
 13. Bygg opp forventningene om å lykkes på tidligere suksesser.

Artikkelen: The Northern Territory Medical Program – growing our own in the NT

Les mer om Flinders NT- training hub på deres fyldige nettsider.

Norske desentraliserte legeutdanninger