Internasjonale nettverk gir nye perspektiver og nyttig inspirasjon. EURIPA er et europeisk faglig nettverk av distriktsleger under WONCA-paraplyen (den faglige verdensorganisasjonen for allmennleger). EURIPAs årskonferanse fant i år sted i Romania, i Calimanesti-Caiculata ved foten av Karpatene. Deltakere fra en rekke europeiske land presenterte og diskuterte erfaringer, forskning og situasjonsbeskrivelser. Allmennmedisin i distrikt har mye felles på tvers av landegrensene – gleden over faglige utfordringer, nærhet til befolkningen, tverrfaglig samarbeid og tilpassingsevne, rekrutteringsutfordringer, ressursmangel og manglende anerkjennelse.

Det er også noen forskjeller som kan være lurt å ha i bakhodet når vi skal forstå hverandres arbeidssituasjon og utfordringer, bl.a. at i en del land er barn og gynekologi ikke en del av allmennlegenes oppgaveområde. Legevaktordningene er også ulikt organisert, det samme gjelder finansieringsordninger og adgangen til sykehustjenester. Det betyr at gode løsninger og tiltak må kunne tilpasses lokale forhold.

Ikke alle land har allmennmedisin som et eget akademisk område.  Det har betydning for utdanning og forskning. Norges satsing på likeverdige helsetjenester, en sterk primærhelsetjeneste og allmennmedisin som et av hovedfagene i utdanningen, samt økende desentralisering av medisinutdanningen blir møtt med stor interesse. Konferansen bød også på kreative workshop’er – som da vi skulle tegne de viktigste egenskapene til en allmennlege i distrikt (se bilder)

EURIPAs årskonferanse var lagt til samme tid og sted som den årlige konferansen for rumenske allmennleger. Praksisbesøk og samtaler med rumenske kolleger ga en ekstra mulighet til å få innsikt i lokale arbeidsvilkår. Dessuten viste det seg at de rumenske allmennlegene var noen råskinn på dansegulvet – gjennom hele middagen var det spontan fellesdans og folkedansinspirert ringdans som det var umulig å ikke la seg rive med i.