Jobber du i distrikt og trenger faglig påfyll? Jobber du i by, men er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i distrikt? Vi vil skape et distriktsmedisinsk nettverk og danne grunnlag for en distriktsmedisinsk kompetansebank, samt lage idebank for kommende kurs i årlig distriktsmedisinsk samling. Målet er å lære av hverandre – distriktsmedisinske eksperter møtes, deltakerne er en del av kunnskapen.

Faggruppe for distriktsmedisin i Norsk forening for allmennmedisin arrangerer distriktsmedisinsk workshop sammen med Nasjonalt senter for distriktsmedisin 5.-6.september 2024 på Ishavshotellet i Tromsø.

 

Workshopen er godkjent som valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Program og påmelding her

Ta kontakt med kurskomiteen hvis du lurer på noe:

Anette Fosse – anette.fosse@uit.no

Marit Karlsen – maritkarlsen@hotmail.com

Gry Berntzen – gry.berntzen@gmail.com

 

 Bildene er tatt av Marit Karlsen og Britt Larsen Mehmi