Få brenner så mye som distriktsmedisin-pinonéren Elisabeth Swensen i Seljord. Igår fikk hun Anders Forsdahls pris, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) sin hederspris. Prisen deles ut til en lege som har gjort en markant innsats for helsetjenesten distrikts-Norge over lang tid. Les mer om selve prisen.

Elisabeth Swensens er aktiv i den helsepolitiske og helsefaglige utviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt og få klarer sette dagsorden som henne – i både by og land. Hun tar tak i de vanskelige tingene gjennom skrift og taler, og hun leses og lyttes til av praktisk talt alle parter.

Helt fra starten av Nasjonalt senter for distriktsmedisin sin spede begynnelse, har Elisabeth Swensen vært sentral.

To store miljøer, bestående av allmennleger og samfunnsmedisinere i hele landet, nominerte Elisabeth Swensen til prisen, og NSDMs styringsgruppe var enstemmig.

Prisen består av et pengebeløp på kr 20.000 og kunsttrykket “Shaping the future” av den samiske kunsteren Hans Ragnar Mathisen. Prisen ble delt ut av NSDMs leder Helen Brandstorp under festmiddagen på tradisjonsrike Primærmedisinsk uke (PMU) i Oslo.

Vi gratulerer hjertligst med en usedvanlig velfortjent pris!

Nominasjonene gir et godt bilde av et langt og spennende virke:

Nominasjon fra Norsk samfunnsmedisinsk forening

Nominasjon fra et samlet allmennmedisinsk forskningsmiljø i Bergen: • Fagområde for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen • Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Norce • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Norce

Elisabeth Swensen takk for prisen. Foto: Trygve Skonnord