Ny pris til Tove Rutle

07.09.16: Tove Rutle har fått NSDM sin nye pris, Ellisif Wessels minnepris, for sin helt unike innsats for gode helsetjenester via samarbeid. Prisen går ut fra NSDM sin egen stab og deles kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-leger.

Tove Rutle skriver, snakker, organiserer og evner å holde flere krefter sammen med sin store arbeidsinnsats i et enormt nettverk av fagpersoner – alltid på på en støttende, klok og smidig måte.

Det er mange som setter stor pris på Tove Rutle, men det er tusenvis flere leger, medarbeidere og pasienter som år etter år nyter godt av hennes utrettelige innsats.

Rutle har i flere tiår vært sentral i arbeid for medarbeidere på legekontor gjennom Norsk helsesekretærforbund (nå Helsesekretærforbundet) og vært en viktig kursarrangør for medarbeidere og inkludert leger i lag med dem.

I hele 25 år har hun vært krumtappen Utpostens redaksjon – dugnadsbladet for allmenn- og samfunnsmedisin som har eksistert siden 70-tallet. Rutle har også i flere tiår vært sentral i arrangementskommiteen for Primærmedisinsk uke (PMU), allmennlegekontorenes egen uke som arrangeres i Oslo hvert andre år.

Ellisif Wessel (1866 – 1949) var, som Tove Rutle, gift med en markert allmennlege. Ellisif kom nygift fra Sør-Norge til Sør-Varanger og Kirkenes i 1886 og ble raskt en viktig person lokalt med sitt sosiale engasjement. Hun reiste gjerne rundt i fylket og tok mange bilder av mennesker som hun møtte. Ellisif Wessel viste et unikt og modig engasjement for å formidle og påvirke de med makt lokalt og sentralt i Oslo, via tekst og foto. Nøden var stor rundt århundreskiftet blant samer, gruvefolk og kvæner. Hun samarbeidet derfor både med andre samfunnsutviklere nasjonalt og hadde gode forbindelser til de røde i Russland.

Hjertelige gratulasjoner til Tove Rutle som står på for oss alle!

Prisen ble delt ut under markeringen av Fastlegeordningens 15 år der Tove Rutle var invitert til å holde tale som en av ‘fastlegenes beste venner’ og prisen var et tresnitt av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen.

   

Bildet av Ellisif Wessel er klippet fra et foto i Digitalt museum, der mange av hennes bilder er gjort tilgjengelige http://digitaltmuseum.no/search?query=ellisif%20wessel