Ellisif Wessels pris

Ellisif Wessels pris hedrer en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Prisen skal bare deles ut i spesielle tilfeller. NSDM sin stab fremmer forslag på prisvinner for senterrådet, som gjør vedtaket.
Prisen er et bilde og pengebeløp på størrelse med Anders Forsdahls pris. Den deles ut på et passende nasjonalt arrangement. Følgende kriterier legges til grunn:

  • Innsats utenom det vanlige for helsetjenester til befolkning i distriktene.
  • Inkluderende engasjement.
  • Formen kan inkludere tekst, tale, bilder og/eller andre uttrykk

Ellisif Wessel (1866 – 1949) var gift med en markert allmennlege. Hun kom nygift fra Sør-Norge til Sør-Varanger og Kirkenes i 1886 og ble raskt en viktig person lokalt med sitt sosiale engasjement. Hun reiste gjerne rundt i fylket og tok mange bilder av mennesker som hun møtte. Ellisif Wessel viste et unikt og modig engasjement for å formidle og påvirke de med makt lokalt og sentralt i Oslo, via tekst og foto. Nøden var stor rundt århundreskiftet blant samer, gruvefolk og kvæner. Hun samarbeidet derfor både med andre samfunnsutviklere nasjonalt og hadde gode forbindelser til de røde i Russland.

Flere bøker er skrevet om Ellisif Wessel. Her er en anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening.

Bildene er tilgjengelige fra Digitalt Museum

Prisvinnere

Ellisif Wessels pris til Tove Myrbakk

Tove Myrbakk, daglig leder i Nordland legeforening, fikk ikveld Ellisif Wessels pris. Dette er andre gang NSDM deler ut Ellisif Wessels hederspris til en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Tove Myrbakk har gjennom sitt...

les mer

Ellisif Wessels pris til Tove Rutle

Ny pris til Tove Rutle 07.09.16: Tove Rutle har fått NSDM sin nye pris, Ellisif Wessels minnepris, for sin helt unike innsats for gode helsetjenester via samarbeid. Prisen går ut fra NSDM sin egen stab og deles kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-leger. Tove...

les mer

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no