Strategiplanen for de kommende tre år (Strategidokument 2019-2021) og en fyldig plan for senterets aktiviteter i det kommende året (Plandokument_2019) ble vedtatt idag.

Primary care more than ever – at home and out there

Det er gått hele 20 år siden man ved ISM i Tromsø, ifølge den første årsmeldingen om senteret fra 2006, «målbevisst og prosjektbasert startet arbeidet for å styrke undervisning, fagutvikling og forskning i distriktsmedisin. Motivet har vært å bidra til rekruttering, stabilisering og kvalitetsutvikling i helsetjenesten i distriktene.» Disse målsettingene er fremdeles gyldige – vi har kontakt med røttene. Temaene utdanningsløp, samhandling, tjenesteutvikling og helsereformer er tilkommet etter oppstartsfasen i NSDM.

GLOBAL HELSE. I 2019 vil også global helse bli tydelig i NSDM sin portefølje. I 2017, under markeringen av NSDM sitt tiårsjubileum som et etablert senter, ble vi utfordret til å jobbe med global helse av departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi burde utvikle og dele kunnskap også med andre i mellom- og lavinntektsland. I løpet av 2018 har vi kunnet engasjere to fagpersoner til å hjelpe oss med det: først ph.d.-student og lege Kristine Andreassen og siden master i samfunnsfag, grunnlegger og daglig leder av utviklingsprosjektet Prosjekt Haiti, Ingvill Konradsen Ceïde.

I 2019 skal vi utvikle et samarbeidsprosjekt om helsetjenester i distriktene og sammenlikning av primærhelsetjenestesystemer med partnere i Colombia.

Vi ønsker også å jobbe med organisering av tverrfaglighet innen allmennmedisinske tjenester i Norge og i andre utvalgte høyinntektsland (New Zealand, Skottland, Sverige).

BREDDE. Med hele tre leger og forskere ansatt i små bistillinger i starten av 2019, er NSDM sitt fagnettverk styrket sentralt. Alle tre utmerker seg som selvstendige fagpersoner og de bor på ulike steder: spesialist i allmennmedisin og ph.d. Anette Fosse (Mo i Rana), LIS 3 i allmennmedisin og ph.d. Magnus Hjortdahl (Oslo) og LIS 3 i allmenn- og samfunnsmedisin Eva Muriel Kibsgaard Nordby (Vestvågøy, Lofoten).

Gjennom kunnskapsforvaltning vil NSDM fortsette å være i kontakt med alle nivå i helsetjenesten, i praktisk talt hele landet. Vi vil fortsatt søke å være relevante.

DYBDE. Den opprinnelige betydningen av ordet robust er hardt tre eller eik. Det robuste karakteriseres derfor av solid bakkekontakt og langsom vekst. Robuste tåler til gjengjeld en støyt, og strekker seg både utover, oppover og nedover og har et virke som brenner lenge. I nord vil virkelig robuste vekster ha spesielt dype røtter, danne tette nettverk for å fange solen og de strekker seg mer utover enn oppover. NSDM vil fortsette å søke samarbeidspartnere for å møte de behov som åpenbart trengs nå: kunnskapsutvikling, -oppbygging og -støtte for å sikre gode helsetjenester også utenfor storbyene – både hjemme og der ute.

NSDM 1. januar 2019: Helen Brandstorp, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Frank Remman, Martin B Harbitz, Kristine Andreassen,  Anette Fosse, Magnus Hjortdahl, Ingvill K. Ceïde, Eva M.K. Nordberg.