EURIPA – the European Rural and Isolated Practitioners Association’s årskonferanse handlet om legeutdanning i og for distrikt, erfaringer med Covid-19 og mange andre tema.

NSDM hadde innlegg om hva som kan gjøres i legeutdanningen for å rekruttere leger til distrikt. Fra Tyrkia fikk vi høre om pandemi-håndtering på en øy i Marmara-havet, og fra Orkney fortalte de om hvordan de etablerte et nettverk av alle øy-NHSene i Storbritannia for å sikre at deres særegne utfordringer under pandemien fikk oppmerksomhet hos nasjonale myndigheter.

Erfaringsdeling og nettverksbygging gir styrke og fellesskap!

Home