Events

30.mai – 31. mai 2022: Nasjonal nettverkskonferanse i medisinsk simulering i Alta: Konferanseside

15. -16. november 2022: Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene. Konferanseside

26. november 2019: https://www.nsdm.no/hvordan-skape-gull-av-grasoner/ Workshop i regi av NSDM, UiT, Nordland sykepleierforbund og Nordland legeforening.

26. september 2019https://www.nsdm.no/3962-2/ Programseminar med stipendmottakerte fra “Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling” i 2019.

30. august 2019: Vi tror på fastlegeordningen! Konferanse på Scandic hotell Flesland i regi av ALIS-Vest prosjektet, sammen med NSDM, ALIS-Nord, HOD/Hdir, KS og Legeforeningen

16. januar 2019: Kick-off  ALIS-Nord: erfaringsdeling mellom helseledere og leger som ønsker inkluderes i ALIS-Nord og de som er med  i ALIS-Vest

15. januar 2019: Nasjonal konferanse Recruit & Retain med internasjonale bidrag på Scandic Ishavshotellet Tromsø

31.august 2018: Nasjonal ettårskonferanse i ALIS-Vest: ett år med utdanningsstillinger i allmennpraksis – hva nå Norge?

Utdanningsstillinger er sentralt i trepartssamarbeidet mellom myndighetene, KS og Legeforening som et grep for å bedre rekruttering, stabilisering og sikre god kvalitet på legene via spesialisering.  Program og påmeling her

25. oktober 2017: Dagsseminar i Bergen om rekruttering av leger til kommunene med gjester fra Island, Skottland og Sverige.

Lenke til program og påmelding : Recruit, retain and specialise doctors in the municipalities

24. oktober 2017: Heldagsseminar med Recruit and Retain-kommunene Odda, Årdal og Meløy

12.- 13. oktober 2017: Altaseminaret, jubileumsseminar for teamtreningskonseptet Kommune-BEST i Alta

1. september 2017: Kick-off seminar for utdanningsstillinger i allmennpraksis i Bergen,

Lenke til program og mer informasjon: ALIS-VEST-prosjektet

7.- 8. juni 2017: Feiring av NSDM sit 10 års jubileum med inviterte gjester i Sentralen, midt i Oslo sentrum og seminar med stipendmottagere i Programmet. Lenke til bilder og referat