Forrige uke var tolv deltakere fra hele Norge samlet i Alta for å lære å bli fasilitatorer for akuttmedisinsk teamtrening. Dette fasilitatorkurset er det første i sitt slag som er laget av personell som selv jobber utenfor sykehus.

På Fasilitatorkurset lærte deltakerne hvordan man kan organisere og gjennomføre akuttmedisinsk samtrening av lokale akuttmedisinske team, ved hjelp av simulering etter BEST-modellen.

Kurset gikk over to dager. Deltakerne fikk erfaring med å fasilietere egne simuleringsøvelser veiledet av erfarne fasilitatorer. Det var et intenst kurs med mye praksis i grupper iblandet felles undervisning om simulering og debrief. Debrief er en metode for systematisk veiledning etter en simuleringsøvelse.

Fasilitatorkurset er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening.  Hensikten med kurset er å utdanne fasilitatorer som kan lede teamtrening av sine lokale akuttmedisinske team.

Fasilitatorkurset var en suksess og vi har allerede planlagt neste kurs som blir i Alta 4. til 5. juni 2020.