Helsedirektoratets auditorium var smekkfullt på Fastlegekonferansen i går. Innledere og deltagerne kom fra hele landet og mange flere fulgte med via streaming. Seminaret ligger nå på YouTube, delt i fire bolker.

Helsedirektør Guldvog satte tonen ved å understreke at samarbeid må til og engasjement trengs på alle nivå. Han trakk frem hvordan samhandlingsreformen har gjort at flere oppgaver er overført til fastlegene uten av ressurser har fulgt med på samme måte. Legeveksten har dessuten vært større i spesialisthelsetjenesten. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, viste dette på denne måten:

Guldvog trakk også frem at vi har mange fastleger sammenliknet med andre land og at det er gode grunner til det, som vår desentraliserte bosetting og at fastleger har mange tunge oppgaver som allmennleger i andre land ikke har, f.eks. legevakt og sykemelding.

Han trakk imidlertid frem at norske fastleger skårer dårlig på samhandling i sammenliknende undersøkelser. Kanskje strekker ikke tiden til, undret han. Helsedirektøren og flere toppledere var med på hele seminaret. Guldvog konkluderte med at han så at Helsedirektoratet hadde behov for flere og fokuserte møteplasser for å få bedre innsikt i denne sentrale helsetjenesten.

Trepartssammarbeidet: Statsråd Bent Høie, president i Legeforeningen, Marit Hermansen og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, annonserte sammen at de vil gjenoppta trepartssammarbeidet – dvs. etablere faste møteplasser utenom de årlige forhandlingene.

Leder for KS snakket mye om ledelse og om legevakt, om at man må se på samlet arbeidsbelastning og da spesielt utfordringene i distriktene. Det samme gjorde presidenten i Legeforeningen, blant annet ved å vise til kolleger i Loppa, Alta og Kvænangen (på bildet under) og Catherine Elde Isaksen som skrev om at hun “slår opp med allmennpraksis

Marit Hermansen annonserte dessuten to nye rapporter fra Legeforeningen: Fastlegen som helsetjenestens portner  og Pasientens primærhelsetjeneste må ledes

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, kom med fem punkt som er viktige for yrkesforeningen:

  • 1100 som normtall for fastlegelisten
  • Spesialiseringsstillinger/-hjemler
  • Økonomiske sikkerhetsnett og grunntilskudd
  • Mer allmennmedisin i grunnstudiet

For løsninger, look to Bergen! Rolf Martin Tande er en av prosjektlederne i ALIS-VEST-prosjektet der Bergen kommune hjelper ni mindre kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane med å få til attraktive utdanningsstillinger. Rolf Martin Tande hadde også fått hjelp fra NSDM til å illustrere kostnader ved reduksjon av normtallet på fastlegelistene og økt kommunal fastlønnstid. Se sist i presentasjonen ALIS-VEST desember2017

 

Kommunaldirektør for helse og omsorg, Nina Mevold, kom for to år siden fra stillingen som fakultetsdirektør ved UiB, er nå sentral i “Kunnskapskommunen Bergen” og leder den nasjonale Kommunenes strategiske forskningsutvalg.

Hun pekte på at det ikke vil bli mer ressurser til helsetjenestene fremover, vi må tenke omstilling, digitalisering og samarbeide om å finne gode løsninger. Det lønner seg å samarbeide, mente hun og det er grunnen til at Bergen kommune velger å bidra til at mindre kommuner rekrutterer og stabiliserer leger. Her er innlegget hennes på YouTune, etterfulgt av Petter Brelin og Rolf Martin Tande.

Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, holdt et reflekterende foredrag om hva som skal til for å rekruttere og beholde leger.  Det er helt sentralt å desentralisere grunnutdanningen mye mer og å beholde en desentralisert spesialistutdanning. Man må erfare hvor fint det kan være før man skal bestemme seg. Å tilrettelegge for god legedekning i distriktene må til slik at det blir levelige legevakter (som ikke kan sentraliseres) og slik at leger kan drive med utdanning av leger og utviklingsarbeid lokalt. Han understreket av det må ulike virkemidler til i småkommuner og de store kommunene.

Trønderopprøret: Av alle gode innledere var nok Åse Nordberg og Tor Magne Johnsen fra Trondheim allikevel de som berørte forsamlingen sterkest. De snakket om hvordan oppgaver ikke bare er overført fra sykehusene, men hvordan de er kastet i bakhodet på fastlegene. Hør dem etter fylkeslegen i Finnmark, men før Bjørnar Nyen i Porsgrunn, panelsamtale og oppsummering i siste YouTube-bolk

Fastlegene Åse Nordberg og Tor Magne Johnsen, begge spesialister i allmennmedisin og lektorer ved NTNU