Bærekraft og optimisme preget årets fastlegekonferanse. Det gir grunn til håp.

NSDM var initiativtaker og medarrangør på den første Fastlegekonferansen, og var tydelig til stede på årets konferanse. Erik Prestgaard hadde innlegg om forskning på rotasjonsordninger og Anette Fosse om generalistkompetanse. Og helsedirektør Bjørn Guldvog siterte NSDMs Erik Prestgaard, som jobber som fastlege i Måsøy kommune på Finnmarkskysten.

Den første fastlegekonferansen i 2016 varslet krise og fastlegeordningens død. Krisen kom, og fastlegeordningen har ligget på sotteseng i flere år. Vente-og-se var ingen god tilnærming, og noen av medisinene har virket mot sin hensikt, eller har hatt alvorlige bivirkninger. Men det ser ut til at kombinasjonsbehandling med bl.a. en velfungerende og godt finansiert ALIS-ordning og kommunale tiltakspakker har begynt å gi effekt. En sunn og frisk fastlegeordning er grunnmuren i et bærekraftig helsevesen i Norge.