Allmennlege Magnus Hjortdahl står bak en ny studie basert på spørreskjema sendt ut til alle landets fastleger, som konkluderer med at mange norske fastleger synes de spiller en stor rolle i akuttmedisin, selv om oppfatningen varierer.

Den viktigste faktoren assosiert med at leger svarer at deres innsats er viktig, er at de også rapporterer at de trener på akuttmedisin i team med andre, slik som lokal ambulanse og sykepleiere. Teamtrening er også den faktoren som er assosiert med at fastlegene rapporterer at de regelmessig deltar i legevaktordningen og at de blir med ambulansen ut på oppdrag. Se tabellene under, hentet fra artikkelen.

 

Studien inkluderer svar fra 1002 fastleger av landets totalt 4701, et utvalg som matcher landsgjennomsnittet ganske godt, men hadde litt yngre leger enn snittet (45 år mot 48 år), dessuten noe fler kvinner (44 % mot 41 %), med litt kortere lister (1044 mot 1128), litt flere spesialister (57 % mot 53 %) og noen flere med jobb ruralt (26 % mot 19 %).

Artikkelen er publisert fritt tilgjengelig (open access) i Scandinavian Journal of Primary Health Care: Self reported involvement in emergency medicine among GPs in Norway – forfattertrioen er Magnus Hjortdahl, Erik Zakariassen og Peder A. Halvorsen.

Studien er støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, som også har bidratt til inkludering av respondenter via lukket gruppe for landets allmennleger på Facebook. 

Funnene i studien passer godt med funn NSDM har publisert i undersøkelse om kompetansekrav og deltagelse i legevakt samt trening i samhandling

Allmennlege Magnus Hortdahl på det første seminaret om trening i samhandling utenfor sykehus, i Alta 2017. Foto: Per Hjortdahl

Tidligere artikler, som vil inngå i Magnus Hjortdahls phD:

Rural GPs’ attitudes toward participating in emergency medicine: a qualitative study

Magnus Hjortdahl, Peder Halvorsen & Mette Bech Risør i Scandinavian Journal of Primary Health Care , 09.11.16