Bak fra ventre: Anette Fosse (NSDM), Tom E. Markussen (AK), Jon H. Holte (FaFo), Eilin Ekeland (AK), Maria F. Kvamme (NSDM). Forran fra venstre: Terje Olsen (FaFo), Birgit Abelsen (NDSM), Margrete Gaski (NSDM). Foto: Helen Brandstorp

På oppdrag fra KS har forskningsstiftselsen FaFo gått sammen med konsulentselskapet Agenda Kaupang (AK) og NSDM for å utforske ulike modeller for tilrettelagt spesialistutdanning i allmennmedisin.

Fire tema er spesielt sentrale: rekruttering, stabilisering, kvalitet og økonomi

Mangfold av modeller

Kommunene og de fastlønnede allmennlegene i spesialisering (ALIS) i ALIS-Vest har fått mye oppmerksomhet i de 2,5 årene prosjektet har eksistert i Hordaland og Sogn og Fjordane. ALIS-Nord startet opp i år og er interessant fordi hele Nord-Norge er inkludert og også tilrettelagt spesialistutdanning som næringsdrivende er inkludert.

I Stavanger har kommunen over tid tilbudt det de kaller introduksjonsstillinger, der ALIS ikke har egen liste, men jobber på andre legers lister. Vi vet at Trønderopprørerne har en egen modell de gjerne vil prøve ut og at Levanger har et ALIS-prosjekt.

Det første forskergruppen ønsker finne ut er om det finnes flere interessante modeller rundt om i Norges land.

Prosjektet skal avsluttes i 2022 og det legges vekt på god rapportering underveis.