Vikarbruk på fastlegekontor i Norge økte betydelig i perioden 2016-2022. Den største økningen i vikaravtaler per fastlegeliste (på 669 %) fant sted i de minst sentrale kommunene. Der var vikariatene også i større grad av kortere varighet, gjaldt fulltidsstillinger og var oftere knyttet til lister uten fast lege.

Medisinstudent Mads Rydningen har, sammen med veiledere Martin B. Harbitz, Birgit Abelsen og Anette Fosse, videreutviklet masteroppgaven sin til en vitenskapelig artikkel som nå er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

Medisinstudent Mads Rydningen

Mads ble intervjuet av NRK i forbindelse med artikkelen, med kommentarer fra Kautokeino, Loppa og Allmennlegeforeningen. Samtidig publiserte Tidsskriftet en kronikk om hva vi vet og ikke vet om vikarbruk i fastlegeordningen, skrevet av Birgit Abelsen og Anette Fosse.

Her finner du lenker til å lese og høre de aktuelle sakene:

Les den vitenskapelige artikkelen i Tidsskriftet

Hør NRK radio innslaget 

Les radioinnslaget som nettartikkel 

Les kronikken skrevet av Birgit Abelsen og Anette Fosse i Tidsskriftet