Denne uken samlet NSDM de som har fått penger fra Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling og støttespillere rundt dem, til det årlige programseminaret. Dagen bød på gode presentasjoner, og påfølgende diskusjoner, av forskning og fagutvikling som er i oppstartfasen, godt underveis eller er ferdigstilt.

Alle prosjektene har forankring i primærhelsetjenesten i distrikt. Spennvidden i dette utgangspunktet er stort. Denne gangen ble det vist fram gjennom prosjekter om blant annet utvikling av ultralydkompetanse blant fastleger, desentralisert utdanning av sykepleiere, samhandling om kreftbehandling, pasientsikkerhet i nordnorsk allmennpraksis, en offentlig integrert legetjeneste, palliativ behandling og fastlegens rolle ved livets slutt.

NSDM minner om at fristen for søke støtte fra Programmet er 15. september.

Christina Rossi og Steinar Konradsen i Finnsnes jobber med ultralyd

Elisebeth Swensen vil beskrive utviklingen av legesenteret i Seljord der hun har jobbet i 30 år, derav lenge som kommuneoverlege. Hun vil beskrive utviklingen som del av det større helsevesenets utvikling.

May-Lill Johansen ved UiT jobber med tverrfaglig samarbeid om kreftpasienter. Dosent på desentralisert sykepleieutdanning og helsepedagogikk ved UiT, Bente Norbye, er medlem av NSDM sitt programråd som bevilger midler til prosjektene i “Programmet”.

Felles middag er både hyggelig og nyttig. Her deles engasjement og kontakter knyttes.

Anette Fosse er ny i en deltidsstilling i NSDM. Hun er interessert i verdig behandling ved livets slutt, teamarbeid og fastlegeordningen i sin helhet.

Gruppebilde på slutten av dagen. Bak fra venrte: Frank Remman, ChristinaRossi, Liss Eriksen, Birgit Abelsen, Martin Bruusgaard Harbitz, Elisabeth Swensen, Per Stensland, Anette Fosse. Forran: Steinar Konradsen, Jeanette  Huemer,Cheneso Moumakwa, Helen Brandstorp, May-Lill Johansen, Bente Norbye