Helsedirektoratet har publisert sine styringsdata vedrørende fastlegeordningen. Andel fastlønnspraksiser øker for første gang siden fastlegeordningen ble innført. Det er en sterkt økende andel av listene som betjenes av vikar. Andel av befolkningen som ikke har plass på noen liste, er det høyeste siden fastlegeordningen ble innført. Andel ledige plasser på åpne lister er lavere enn noen sinne. Slik oppsummerer forsker og fastlege Hogne Sandvik (UiB) tallene

Finn dataene fra Helsedirektoratet her:

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/fastlegestatistikk#fastlegestatistikk-2016

Illustrasjonsfoto av Mic Calvert