Anders Forsdahls pris skal deles ut for 18. gang i 2024 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling, og skal deles ut under Primærmedisinsk uke. I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik det er beskrevet i Statuttene.

 

Bugøynes - Anders Forsdahl sitt arbeidssted

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen 7.mars 2024.

Send forslaget til post@nsdm.uit.no

Hvis noen ønsker å foreslå personer som de har fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM