Vestvågøy kommune og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT, inviterte til webinaret «Forskning i kommunene – for en relevant og kunnskapsbasert praksis» tirsdag 27. oktober.

Godt og vel 30 deltakere fulgte interessante foredrag som spente fra departementsnivå til hverdagsforskning i kommunen – der livet leves. Seminaret ble stødig ledet av kommuneoverlege i Vestvågøy og forsker i NSDM, Eva Muriel Kibsgaard Nordberg.

I første del fikk vi høre hva Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil gjøre for å styrke forskning i kommunene og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, kommuner og helsesektor. Vi fikk også høre om arbeidet med Kommunenes strategiske forskningsorgan, og om hvordan KS jobber med etableringen av regionale samarbeidsorgan for forskning i kommunene.

I del to presenterte lokale forskere fra Vestvågøy sine prosjekter og sin vei inn i forskning midt i travle kommunehverdager. Det er fortsatt mye som mangler på at forskning i kommunene er strømlinjeformet, men stå-på-vilje og entusiasme er det flust av.

Tredje og siste bolk i programmet var viet infrastruktur og strategi for å kunne etablere forskningsmiljø i kommuner. Vi fikk høre om Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, som villig deler erfaringer med andre som vil utvikle motorkommuner og kommuneklynger. Vi fikk også høre om erfaringer fra regionale forskningsfond og Helse Nords forskningsstrategi, og vi fikk presentert et Senter for omsorgsforskning.

Det var bred enighet om å jobbe videre med nettverk og samarbeid om en infrastruktur for forskning i kommunene i Lofoten-Vesterålen som pilot for hvordan dette kan bygges opp i distrikts-setting.