Også dette kurset vil vi gjennomføre med “koronarestriksjoner” med andre ord er det kun 12 plasser og smittevern vil ha høyt fokus.
På Fasilitatorkurset lærer man hvordan man kan organisere og gjennomføre akuttmedisinsk samtrening av lokale akuttmedisinske team, ved hjelp av simulering etter BEST-modellen.
Ønsker du å bli fasilitator innen simulering av lokale akuttmedisinske team? Eller ønsker du utvikle deg enda mer som fasilitator?
Spørsmål kan sendes til post@forstebest.no
Pris: 7000,- inkluderer lunsj og enkel bevertning
Man melder seg på her: