Det er bred enighet om virkelighetsoppfatningen: Fastlegeordningen er i krise. Dette ble bekreftet i innlegg etter innlegg fra HOD, Helse Nord, KS og fra «grasrota». Mange kommuner jobber målrettet med å stabilisere og rekruttere fastleger, og vi fikk presentert et spennende prosjekt om Astafjordlegen i Troms. Andre kommuner henger etter og sliter tungt.

ALIS-Nord er et prosjekt som bidrar til gode løsninger for å sikre unge leger spesialistutdanning i allmennmedisin med gode, stabile rammevilkår. Inspirert av ALIS-Vest, og med entusiastisk deltakelse fra KS Nord-Norge, NSDM, Helse Nord og Legeforeningen, samt støtte fra HOD og Hdir, har ALIS-Nord prosjektet allerede rekruttert 20 av 32 ALIS-leger i små og store Nordnorske kommuner. De fleste er ansatt på fast lønn, mens 5 av dem prøver ut ordningen med ALIS-næring. Dette er en ny variant av ALIS-modellen som ikke er prøvd ut tidligere.

ALIS-Nord konferansen ‘Framtidens fastlegeordning’ samlet bortimot 100 deltakere fra mange kommuner i Nord-Norge, samt folk fra bl.a. Helsedepartementet, Helse Nord, KS, Legeforeningen, NSDM, ALIS-Vest og andre interesserte.

ALIS-Nord prosjektet er gjenstand for følgeforskning fra Fafo. Rammeverket fra NSDM-prosjektet Recruit & Retain – Making it Work ble løftet fram av flere foredragsholdere som et godt hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med å legge planer og gjennomføre rekruttering og stabilisering av fastleger.

Anette Fosse, leder NSDM

Her finner du presentasjonene fra konferansen, nyhetsinnslag på NRK Nordland og opptak av konferansen: https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/alis-nord-konferansen-framtidens-fastlegeordning