Link til rapport:
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Report_20Rural_20Generalism_20Sept16.pdf