Velkommen til workshop om generalistkompetanse 6.-7.mars 2024 på Stokmarknes. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) planlegger å etablere et prosjekt som kan belyse ulike sider av temaet generalistkompetanse og hvordan dette kan bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste. Vi vil samarbeide med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt i utviklingen av prosjektet. OM PROGRAMMET MÅL: Beskrive behovet for generalistkompetanse og legge en plan for et kunnskapsinnhentings-/ forskningsprosjekt om:

  • Pasientmålgrupper
  • Beskrivelse av generalistkompetanse i ulike spesialiteter og sammenhenger
  • Generalistkompetanse i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • Utdanning/spesialisering
  • Organisering av helsetjenesten og karriereveier
    • hvilke behov skal dekkes i store sykehus, i mindre sykehus, i kommuner
    • hvordan skal de store sykehusene ivareta behovet for generalistkompetanse

DELMÅL: Nettverksbygging, etablere arbeidsgrupper, planlegge forskningsprosjekt og nasjonal konferanse MÅLGRUPPER: leger med interesse for generalistkompetanse, ledere fra små og store sykehus, RHF- og HF-fagdirektører, Helsedirektoratet, HOD, Legeforeningen, utdannings- og forskningsinstitusjoner, KS, Pasient-/brukerrepresentanter, andre interesserte Mer informasjon, program og påmeldingslenke finner du her: Workshop om generalistkompetanse