Martin Bruusgaard Harbitz har takket ja til fast stilling som forsker ved NSDM!

En utvidelse av den faste forskerstaben har lenge vært nødvendig, og nå blir NSDM styrket med en engasjert, iderik ung forsker og distriktslege. Martin har vært en del av NSDM-teamet siden 2016 som phd-stipendiat. Han har kombinert jobben som fastlege i Lyngen med sitt phd-prosjekt om pasientsikkerhet ved legekontor i distrikt, og har allerede utviklet ny og viktig kunnskap om temaet.

Margrete Gaski var Martins hovedveileder gjennom hele doktorgradsprosjektet. Martin forteller hun har vært sentral i å vise attraktiviteten og de spennende faglige utfordringene som ligger i forskningen. Avhandlingen er levert, og disputasen er planlagt til høsten-22.

Funnene i doktorgraden tenker Martin å ta videre i et postdoc-prosjekt hvor bruken av vikarleger i distrikt står sentralt.

Martin Bruusgaard Harbitz