Sentrale og regionale myndigheter, kommunale fagfolk og helseledere, forskere og fagforening fant sammen i Vesterålen til en todagers innsats for fastlegeordningen før sommeren.

Arrangører var den lokale kommuneoverlegegruppa. Deres store engasjement smittet i de fargerike lokalene til Kulturfabrikken i Sortland. Vi fikk med frilansjournalist Hanne Løkås Veigård som har laget en  journalistisk presentasjon av innleggene.

Klikk på bildet for å laste ned hele publikasjonen eller gå ned til innholdsfortegnelsen og se sak for sak.

Innholdsfortegnelse 

Tilhørighet, trivsel og faglig utvikling Trivsel, tilhørighet og faglig utvikling får fastlegene til å bli, sier fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet.

Lær av Skottland og Sverige. NSDM ser til Skottland og Sverige for å lære om rekruttering til legestillinger i distriktene.

Fastlegeordningen i Nord-Norge. Gjennomtrekk preger fastlegeordningen i Nord-Norge. Det viser NSDMs studie om fastlegesituasjonen i landsdelen.

Fastlege og firebarnsmor. Laila Didriksen trives som kommuneoverlege i Gildeskål. Men høy vaktbelastning og nye krav til kompetanse og beredskap er en utfordring.

Fleksibilitet i Porsanger. Porsanger kommune tar i bruk fleksible og utradisjonelle løsninger for å rekruttere og beholde fastleger.

ALIS-Vest tester utdanningsstillinger med fast lønn, og kan bli modell for en ny nasjonal ordning.

ALIS-Nord vil også inkludere næringsdrift, sier prosjektleder Arne Myrland, Bodø kommune.

Leger er også mennesker. Forventningene til fastlegeordningen må være realistiske. Også leger fungerer best når tilværelsen er i balanse, sier Tom Willy Christiansen.

E-helse gir muligheter. E-helse kan ikke løse alle utfordringer, men det uforløste potensialet er stort, sier Ole Kristian Losvik i Direktoratet for e-helse.

Primærhelseteam og andre piloter. Fremtidens fastleger må ta i bruk ny teknologi og samarbeide med flere på nye måter, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet

Det haster med å gjøre noe. Sviktende rekruttering, generasjonsskifte, økende arbeidsbelastning og uforutsigbar økonomi går igjen, sier Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen, etter å ha møtt leger over hele landet.