Det er ikke bare pasientens tilstand som bestemmer om akutt syke og skadde pasienter blir tilsett av lege.

I en randomisert studie ble norske allmennleger spurt om de ville rykket ut fra legevakt til en pasient med uttalte pustevansker i forbindelse med akutt sykdom eller trafikkskade.  Færre ville rykke ut hvis pasienten ikke var skadet, hvis det var lengre kjørevei til pasienten og hvis det var andre pasienter som ventet på legevakten.

«Funnet var ikke så overaskende» sier allmennlege og forsker ved NSDM Magnus Hjortdahl. Han gjennomførte undersøkelsen sammen med kommuneoverlege i Alta og professor ved UiT Peder Halvorsen, og professor ved UiT og Syddansk Universitet Dorte Gyrd-Hansen. Studien er basert på et spørreskjema til alle norske fastleger, hvor de skulle ta stilling til forskjellige akuttmedisinske vignetter (pasienthistorier). Hjortdahl mener at funnene bør undersøkes nærmere. Resultatene kan påvirke hvordan vi organiserer legevakten i fremtiden, hvis målet er aktiv deltakelse av legevaktleger i akuttmedisinske situasjoner.

Les artikkelen her : https://bjgpopen.org/content/early/2021/01/18/bjgpopen20X101153