Anders Forsdahls pris

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste. Anders Forsdahls pris er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. I vurderingen av kandidater til prisen, kan det legges vekt på ulike former for innsats med distriktsmedisinsk relevans slik der er beskrevet i Statuttene for prisen.

Fra Wikipedia: Anders Forsdahl (1930-2006) arbeidet på Jan Mayen, ved sykehuset i Sulitjelma, som distriktslege i Tana, legekonsulent i Helsedirektoratet, han var lege i FN-styrkene i Gaza og i Kongo, og han var distriktslege i Sør-Varanger i tolv år. I 1973 kom han til Universitetet i Tromsø der han ble første professor i allmennmedisin.

Med utgangspunkt i lokale forhold i Finnmark forsket han på oppvekstforhold som årsak til livsstilssykdommer. I 1968–71 kartla han på Bugøynes, sammen med helsesøster Hedvig Salmi, etniske forhold, røykevaner, kaffeforbruk og badstuvaner. I 1973 publiserte han den første av flere artikler fra undersøkelsene i Finnmark med tittelen «Momenter til belysning av den høye dødelighet i Finnmark fylke».

Forsdahl var generelt interessert i nordnorsk kultur og samfunn, og nordnorsk medisinalhistorie. Han samlet inn en mange samiske eventyr for barn og registrerte norske og samiske stedsnavn langs Pasvikelva.

Forsdahl ble tildelt flere priser, bl.a. Norsk selskap for allmennmedisins Løvetannpris og Legeforeningens hygienepris. Han var ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden og æresmedlem i et russisk selskap for vitenskap, kunst og kultur.

NSDM har sammen med regissør Ellen-Astri Lundby laget en kortfilm om Forsdahls arbeid som ligger på YouTube: Anders Forsdahl’s Curve.

Ole Rikard Haavet skrev en kronikk i Aftenposten i 2005 om sammenhengen mellom fattigdom og helse, med utgangspunkt i Forsdahls gjennombruddsforskning. Den finnes her

Ellisif Wessels pris

Ellisif Wessels pris hedrer en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge. Prisen skal bare deles ut i spesielle tilfeller. NSDM sin stab fremmer forslag på prisvinner for styringsgruppen, som gjør vedtaket.
Prisen er et bilde og pengebeløp på størrelse med Anders Forsdahls pris. Den deles ut på et passende nasjonalt arrangement. Følgende kriterier legges til grunn:

  • Innsats utenom det vanlige for helsetjenester til befolkning i distriktene.
  • Inkluderende engasjement.
  • Formen kan inkludere tekst, tale, bilder og/eller andre uttrykk

Ellisif Wessel (1866 – 1949) var gift med en markert allmennlege. Hun kom nygift fra Sør-Norge til Sør-Varanger og Kirkenes i 1886 og ble raskt en viktig person lokalt med sitt sosiale engasjement. Hun reiste gjerne rundt i fylket og tok mange bilder av mennesker som hun møtte. Ellisif Wessel viste et unikt og modig engasjement for å formidle og påvirke de med makt lokalt og sentralt i Oslo, via tekst og foto. Nøden var stor rundt århundreskiftet blant samer, gruvefolk og kvæner. Hun samarbeidet derfor både med andre samfunnsutviklere nasjonalt og hadde gode forbindelser til de røde i Russland.

Flere bøker er skrevet om Ellisif Wessel. Her er en anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening.

Bildene er tilgjengelige fra Digitalt Museum