Høringer og innspill

2023
2022
2021
2020
2013-2019
2019
 2018
2017
2016
2015
2014

Se også NSDM sin Utredning til Akuttutvalget Akuttmedisin og legevakt i distriktene” publisert 1. novemer 2014.

Forskningskvalitet og internasjonalisering,

Kunnskapssystemet,

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/Hoeringssvar/HO21_Kommunesekoren_jan14.pdfKommunesektoren

2013

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no