Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har behandlet rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen etter et initiativ fra Arbeiderpartiet. 8. juni kom drøftingen i komiteen og innstillingen der forslagsstillerne  sammen med Senterpartiet og Kristelig folkeparti har samlet seg om følgende konklusjon: «Stortinget ber regjeringen fremme sak om hvordan man kan sikre god rekruttering av leger til primærhelsetjenesten fremover. Saken må blant annet omhandle hvordan man kan sikre at primærhelsetjeneste skal inkluderes i medisinstudiet i fremtiden, samt opprettelse av flere utdanningsstillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin.»

Her kan du lese hva de ulike partiene mener og til sist er et vedlegg fra Helseminister Høie:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-450s/?all=true