Anders Forsdahls pris skal deles ut for 12. gang i 2018 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. Prisen er  tilminne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Alle er velkommen til å komme med forslag innen 30. januar 2018

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik der er beskrevet i Statuttene.
Send forslaget til post@nsdm.uit.no

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen. I 2017 ble prisen tildelt Nesoddenlegen Anders Seim som har utryddet sykdommer i Afrika.

Hvis noen ønsker å foreslå på nytt personer som de fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.

Bildene under viser våre tidligere prismottagere i tilfeldig rekkefølge fra øverst til ventre: Anders Seim, Marit Hermansen, Eystein Straume, Øystein Lappegard, Olev Helge Førde, Grethe Fosse, Per Stensland, Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Eivind Vestbø og Erik Langfeldt. Mer informasjon finner dere i  her