Anders Forsdahls pris skal deles ut for 13. gang i 2019 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Alle er velkommen til å komme med et begrunnet forslag innen utgangen av februar 2019

I vurderingen av kandidater til prisen legges det vekt på ulike former for innsats, slik der er beskrevet i Statuttene.
Send forslaget til post@nsdm.uit.no

I 2018 ble prisen tildelt Elisabeth Swensen i Seljord. Få setter dagsorden som henne. Hun får viktige tema både by og land  til å brenne. Les mer her

Hedersprisen består av en kunstgave og et stipend for fagutvikling og deles ut ved større arrangementer som PMU eller Nidaroskongressen.

Hvis noen ønsker å foreslå på nytt personer som de fremmet ved en tidligere anledning, må vi ha en ny nominasjon. Merk også at vi har en karantene på to år for personer som har vært ansatt ved NSDM.

Bildene under viser våre tidligere prismottagere i tilfeldig rekkefølge fra øverst til ventre: Anders Seim, Marit Hermansen, Eystein Straume, Øystein Lappegard, Olev Helge Førde, Grethe Fosse, Per Stensland, Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Eivind Vestbø, Erik Langfeldt og Elisabeth Swensen. Mer informasjon finner dere i  her