“Det å rekruttere og stabilisere helsepersonell i distrikt er en kompleks utfordring både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes kreves en vedvarende kunnskapsbasert tilnærming fra lokale og nasjonale myndigheter og fra akademia som vektlegger relevante aspekter ved utdanning, organisering, finansiering/økonomi og sosiale faktorer.”
NSDM v/Birgit Abelsen, Margrete Gaski og Anette Fosse holdt innlegg 26.02.20 for Demografiutvalget. utvalg-som-skal-utrede-konsekvensene-av-demografiutfordringer-i-distriktene/id2673478/

I forbindelse med innlegget utarbeidet vi notatet “Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt” :