Luftambulansetjenesten bør være en del av den offentlige infrastrukturen på lik linje med bilambulansetjenesten. Anbudsrunder, både med og uten krav om virksomhetsoverdragelse, vil medføre usikkerhet og instabilitet som rammer hele helsetjenesten.

Dette er NSDMs konklusjon i innspillsnotatet til ekspertgruppa som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten.

Les hele notatet her:

Fotograf: Åse Pettersen Raudajoki