Innspill fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til deloppdrag 2 om kompetansekrav i legevakt:

Vi er dypt bekymret for det vi oppfatter som en tendens til å ville bruke reduksjon av kompetanse- og veiledningskrav for å møte rekrutteringsutfordringene. Dette vil virke mot sin hensikt, og potensielt skremme bort unge, uerfarne leger fra legevakt, spesielt i distrikt. Det er godt dokumentert at riktig kompetanse og god veiledning er viktige rekrutterings- og stabiliseringselementer.

Les hele innspillet her:

NSDM-innspill til deloppdrag 2 om kompetansekrav i legevakt