Helsedirektoratets fagfolk kom godt forberedt til Altaseminaret, det første nasjonale seminaret om trening i akuttmedisinsk samhandling utenfor sykehus. Flere eldre og kronisk syke pasienter i kommunene gjør at myndighetene ser at tjenestene utenfor sykehus må bli bedre på å samarbeide og dermed trenger å trene på å kommunisere godt, finne hensiktsmessig ledelse og jobbe i tverrfaglige team.

I Alta har legevakt og ambulansetjeneste gjort dette i over ti år. I fjor fikk de Legeforeningens kvalitetspris for denne innsatsen. Prispengene valgte de å bruke på å lage seminar.

Avdelingsdirektør Steinar Olsen (divisjon for spesialisthelsetjenester, adveling for nødmeldetjenester) har fremdeles vakter på ambulansen og viste med dette bildet at han forstår betydningen av trening.

Lege i avdeling for kommunehelsetjenester, Jan Magne Linnsund, var også sekretær for Akuttutvalget og NOU 2015: 17 Først og fremst. Der fikk han god innsikt i hva som kan bedre samhandlingsutfordringene. Han trakk frem at det forskriftsfestede “skal-kravet” er over 12 år. På tide at Helsetilsynet ser på dette?

Kommuneoverlege i Bø i Vesterålen, Anders Svensson, illustrerte poenget med å trene til handlingene blir automatisert ved å fortelle om når han selv bevitnet hjertestans og “mistet hodet”. Han husker ikke noe fra stansøyeblikket og frem til ambulansen kom, men et øyenvitne har fortalt at han ble rolig og handlet helt rett. Anders Svensson trakk dessuten hvor gøy det er å trene og gleden ved å få til livreddende helsehjelp sammen med andre lokalt. I Bø utfordres vaktredde turnusleger og studenter til å lage treninger sammen med erfarne ambulansepersonell. Nyttig og gøy.

I Alta ble månedlige teamtreninger med BEST-modellen etablert i 2007, etter sporadiske treninger. Tilbake i 2003 etablerte de daværende fastlegene Risten Anne Utsi, Kenneth Johansen (begge i Alta) og Helen Brandstorp (i Deatnu/Tana) prosjektet Kommune-Best for å spre utvikle og modellen i Finnmark, med støtte fra Stiftelsen BEST. Fra 2005 -2008 ble instruktørgruppen tverrfaglig og modellen spredt til 44 kommuner i Nord-Norge og siden ut av landsdelen. Prinsippene om to påfølgende realistiske scenarier med debrief etter hver ble også inkludert i nasjonal kursmal for akuttmedisinkurs der leger er involvert.

Allikevel oppgir rundt  50 % av landets kommuner at de ikke trener i en ny undersøkelse som NSDM har gjort for Helsedirektoratet. De beste i klassen er små kommuner, langt fra større sentre og med egne, kommunale legevakter. Det er dessuten sjelden at helseforetakene tar ansvar for slike felles treninger. Der er med andre ord rom for forbedringer.

Daglig leder i Stiftelsen Best, Torben Wisborg, kunne vise nye studier som viser at trening har gunstig effekt på dødelighet og sykelighet. En studie har til og med vist økonomiske besparelser på sykehus ved å bevare barns liv og helse.

Treningsopplegget i fra Kvinherad kommune ble også presentert for å få frem mangfoldet. Selv om BEST-modellen er godt utforsket og i tråd med “best practice”, er nok det viktigste å komme sammen og trene lokalt. Man må ikke lage det for vanskelig, var meldingen fra flere.

Representanter for de som trener i ambulansen, sykepleiergruppa og legegruppa i Alta fikk komme med sine gjennomarbeidede refleksjoner, i tillegg til den tverrfaglige instruktørgruppa som også var arrangører av seminaret. Av disse har Hege J. Holmgren og Geir Jøran Sara har tatt et spesielt ansvar for treningene gjennom alle de ti årene, mens Magnus Hjortdahl har vært krumtapp for selve seminaret.

Arrangørene hadde også fått hjelp av Nicolaysen Film AS til å få frem hvordan en treningsdag ser ut i Alta og de lokale fagfolkenes egne tanker om slik trening: “Vi ser at vi alle jobber på lag, for samme sak.”

Arrangørene: Sykepleier Hege J. Holmgren, sykepleier Hilde Hætta Eng, fastlege og stipendiat Anne Davidsen, ambulansepersonell Geir Jøran Sara og seminarleder stipendiat i allmennmedisin, Magnus Hjortdahl.

 

Bilder under av Per Hjortdahl og Helen Brandstorp. Klikk på bildene for større versjoner