Da Magdalena Skowronski flyttet til Norge og begynte å jobbe på en gård i Balsfjord, oppdaget hun at folk der hadde et spesielt forhold til naturen rundt dem. Denne nære relasjonen kjente hun ikke fra de andre kulturene hun har vært en del av i Tyskland, Polen og England.

I sitt pågående ph.d-arbeid i medisinsk antropologi har hun funnet at kroniske kreftpasienter i en nordnorsk kystkommune bruker den kjente naturen rundt seg bevisst for å minske plagene sine, gjerne i stedet for å følge råd fra nasjonale retningslinjer.

Spaserturer kan nesten fungere som et universalmedisin mot uspesifikke symptomer, og aktiviteter ute kan være nøye tilpasset smerter, tristhet eller sinne. Tur på mykt, mosedekket underlag avlaster såre ankler. Noen stier passer bedre når man er sur. Aktiviteter fra før pasientene ble syke, som bærplukking, skiturer og fisking, får slik sett en ny verdi knyttet til helse.

Skowronski knytter ulike teorier til sine funn, som at naturen er noe man er en del av og at dette forholdet kan utvikles. Hun skriver seg inn i en tradisjon der forskere før har sett på nordmenns forhold til naturen, som f.eks. Witoszek (1998) som fant at naturen er et begrep som er positivt knyttet til begrepene “frihet og renhet” og assosiert med en sunn livsstil.

Artikkelen viser hvordan informantene gjør “sunne ting” som inkluderer fysisk aktivitet i ikke-rigide former, men snarere innebærer at de har nytte og glede av å bevege seg i og bygge på relasjoner til kjent natur.

Publisert artikkel: Approaching Health in Landscapes. An Ethnographic Study with Chronic Cancer Patients from a Coastal Village in Northern Norway.

Forfattere: Skowronski M, Risør MB, Foss N

Tidsskrift: Anthropology in Action, 24, no. 1 (Spring 2017): 27–33

 

 

I det allmennmedisinske miljøet i Tromsø er Magdalena en av hele fire medisinske antropologer. Professor Mette Beck Risør veileder Magadalena som er den eneste som formelt er tilknyttet NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). De to andre ph.d-studentene er Tone Seppola-Edvardsen og Maria Fredriksen Kvamme (fra venstre på bildet).