Basert på møtevirksomhet i Bergen kommunes ALIS-VEST-prosjekt i 2017 ser det ut til at to faktorer trygger kommuneledelse og helsepersonell til å satse på utdanningsstillinger:

  1. De står sammen med andre i samme situasjon og har et felles mål: å rekruttere og beholde leger.
  2. De har en større og godt forankret struktur i prosjektet, bestående av regionale og nasjonale aktører som støtter og veileder både leger og kommuneledelse.

Hver av kommunene i ALIS-VEST er ansvarlige for sine utdanningsstillinger. De bærer selv risikoen med å opprette slike nye tilbud i sin kommune. Er ALIS-VEST derfor en slags katalysator som gjør at ting skjer?

Under vårt besøk i halvparten av kommune i løpet av forrige uke virket det som at optimismen råder. Et gjennomgående trekk er at ved å opprette utdanningsstillinger har kommuneledelsen valgt å øke kapasiteten i kommunenes samlede legetjeneste.

ÅRDAL: Allmennlegen i utdanningsstilling Sameha får jobbe i en utvidet legegruppe som har redusert fastlegelistene, og med erfarne og stabile medhjelpere på kontoret – både sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Rådmann og kommunalsjef har jobbet over lengre tid med prosessen.

LÆRDAL: Adam, den første av to allmennleger i utdanningsstiling, er godt fornøyd og igang. Lokalt er man spente på at en privat solopraksis skal inkluderes i det kommunale legekontoret som også utvides. Det satses fra høyeste hold i kommunen..

MASFJORDEN OG MODALEN: Kommunene helt nord i Hordaland deler på Willy, allmennlege i utdanningsstilling i ALIS-VEST-prosjektet. Han kjenner begge steder fra før, trives m variasjonen, akuttmedisin og bilkjøring. Alenelege Frøydis i Modalen, er godt fornøyd med fleksibiliteten ordningen gir. Kommuneoverlegen i Masfjorden er primus motor for hele ALIS-VEST

GULEN: Allmennlege i utdanningsstilling, Brita, er omkranset av rådmann, kommunalsjef og einingsleiar. Kvinnene råder idag der historiske Gulating lå for over 1000 år siden – i Ytre Sogn. Legetjenesten legges nå om fra helprivat til kommunal. Brita har generell indremedisin fra før og gleder seg til å jobbe sammen med veileder Anita og utvikle de lokale helsetjenestene videre, inklusive to utekontor som forsterkes m helsesøster.

Turnuslege og ALIS foran damene i Hyllestad. Med kommuneoverlege Anita i midten, er de vant til å finne fleksible løsninger, overta oppgaver når stillinger har vært vakante samt søke prosjektmidler, slik at utstyret lokalt er tipp topp!

HYLLESTAD: Kommunen satser: Både nyopprettet utdanningsstilling, der Basil var den av 15 kvalifiserte søkere som fikk jobben, og nyopprettet turnuslegestilling.