Rekrutteringsproblemer, vikarbyråer, nordsjøturnus, frafall av erfarne fastleger… Finnes det konstruktive måter å møte utfordringene på? Ja, skottene har skapt en modell som kan være en liten del av løsningen – «Rediscover the Joy of General Practice» – en ordning der...

les mer