Tirsdag 15. januar 2019 inviterer vi til og streamer heldagskonferansen Recruit & Retain i Scandic Ishavshotell, Tromsø.

Dagen etter er det Kick-off for ALIS-Nord samme sted, åpent for helseledere og leger i nordnorske kommuner. Da vil allmennleger i spesialisering (ALIS) og helseledere fra ALIS-Vest vil sparke kolleger i nord igang!

15.januar blir det streaming. PowerPointpresentasjonene ligger også under titlene i programmet under.

Konferanseledere: Per Stensland og Helen Brandstorp

09:00 – 09:30: Åpning ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Resultater av Recruit & Retain Making it Work – et internasjonalt samarbeidsprosjekt som avsluttes i januar 2019. Fagpersoner fra Canada, Skottland, Sverige, Island og NSDM har skapt et skjematisk rammeverk for rekruttering og stabilisering. Vår studie og rammeverket presentert som  Det finnes ingen quick fix av forskningsleder ved NSDM, førsteamanuensis Birgit Abelsen

09:30 – 10:30: Innlegg fra våre tre prosjektkommuner presenterer resultater vedrørende rekruttering og stabilisering av fastleger.  Meløylegen Tett på ved Kristin Eide Holdal fra Meløy i Nordland, Rekruttering av fastlegar ved Helen Koldal Årdal fra Sogn og Fjordane og Recruit & Retain i Odda ved Marit Dagestad

10:30 – 10:45: Kort pause

10:45 – 11:30: Respons fra Helse-og omsorgsdepartementet  ved avdelingsdirektør Maren Skaset, Hvordan rekruttere og stabilisere leger til fastlegeordningen ved leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin og innlegg fra KS ved avdelingsdirektør Åse L. Snåre

11:30 – 12:30: Lunch

12:30 – 12:55: Desentralisert legeutdanning, fra et overordnet perspektiv, professor Hilde Grimstad (NTNU og sentral i to nasjonale utredninger om medisinstudiet: Faglige retningslinjer og flere studieplasser i Norge )

12:55 – 13:20: om å utfodre akademia og lokalsamfunn – å gjøre det umulige muligDesentralisert sykepleierutdanning, dosent Bente Norbye, UiT

13:20 – 13:45: NTNU-LINK , desentralisert legeutdanning i Nord-Trøndelag. Innlegg ved legestudent Inga Skogvoll Rygg og studieleder, førsteamanuensis Børge Lillebo

13:45 – 14:00: Kort pause

14:00 – 14:20:  Recruit and retain_Finnmarksmodellen i Finnmark: Finnmarksmodellen. Student Lars Rødland og studieleder, førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen

14:20 – 14:40: Ny spesialistutdannig i allmennmedisin, fagdirektør Karin Straume, Helsedirektoratet

14:40 – 15:00:Innlegg om erfaringer fra ALIS-Vest ved Hans Høvik og Kort om om ALIS-Nord,  Helen Brandstorp

15:00 – 15:20: Definisjonsmakt og distriktsmedisin, Anders Forsdahls prisvinnerforedrag ved Elisabeth Swensen

15:20 – 15:45: Pause

15:45 – 16:00: Lansering av boka På Glytt. Deltakar og tilskodar, Aslak Bråtveit

16:00 Den internasjonale “distriktsmedisin-guruen”, professor Roger Strasser fra Canada (Northern Ontario School of Medicine, NOSM), vil delta via videokonferanse og holde et foredrag som går ut til alle landene. Kortere bidrag fra alle deltagerland.

18:00 – 18:30: Veien videre med overrekkelse av Ellisif Wessels pris til Tove Myrbakk 

19:30: Festmiddag

Det blir ingen konferanseavgift. Vi søker arrangementet godkjent i som kurs i allmenn- og samfunnsmedisin.

Påmeldte må selv ordne eventuell overnatting. Oppgi referansenummeret 46628249 ved booking på Scandic Ishavshotell (innen 20. desember)

Varmt velkommen til mørketid, nordlys og en innholdsrik konferanse som vi i NSDM gleder oss til.

FRISTEN FOR PÅMELDING ER GÅTT UT. Etterpåmeldinger må vurderes individuelt (grunnet forhold med hotellet). Skriv e-post til post@nsdm.uit.no