Tirsdag 15. januar 2019 inviterer vi til heldagskonferansen Recruit and Retain i Scandic Ishavshotell, Tromsø

Dagen etter er det Kick-off for ALIS-Nord samme sted, åpent for helseledere og leger i nordnorske kommuner.

09:00 – 09:30: Resultater av Recruit & Retain Making it Work – et internasjonalt samarbeidsprosjekt som avsluttes i januar. Fagpersoner fra Canada, Skottland, Sverige, Island og NSDM har skapt et skjematisk rammeverk for rekruttering og stabilisering som vi håper vil være nyttig. Det presenteres på samme tid i alle deltagerlandene under konferansen.

09:30 – 10:30: Våre tre prosjektkommuner, Meløy i Nordland, Årdal i Sogn og Fjordane og Odda i Hordaland presenterer resultater vedrørende rekruttering og stabilisering av fastleger.

10:30 – 10:45: Kort pause

10:45 – 11:30: Respons fra Helse-og omsorgsdepartementet (Avdelingsdirektør Maren Skaset), Legeforeningen (Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin)  og KS (Avdelingsdirektør Åse L. Snåre)

11:30 – 12:30: Lunch

12:30 – 12:55: Desentralisert legeutdanning, både fra et overordnet perspektiv ved Hilde Grimstad (NTNU og sentral i to nasjonale utredninger om medisinstudiet: Faglige retningslinjer og flere studieplasser i Norge )

12:55 – 13:20: Desentralisert sykepleieutdanning, Bente Norbye, UiT

13:20 – 13:45: Student og lærer fra NTNU-Link i Nord-Trøndelag. Les om NTNU-LINK her

13:45 – 14:00: Kort pause

14:00 – 14:20: Student og lærer fra Finnmarksmodellen

14:20 – 14:40: Ny spesialistutdanning i allmennmedisin, Helsedirektoratet

14:40 – 15:00: Erfaringer fra ALIS-Vest og ALIS-Nord

15:00 – 15:20: Anders Forsdahls prisvinnerforedrag ved Elisabeth Swensen

15:20 – 15:45: Pause

15:45 – 16:00: Bokprosjektet På Glytt. Deltakar og tilskodar, Aslak Bråtveit

16:00 Den internasjonale “distriktsmedisin-guruen”, professor Roger Strasser fra Canada (Northern Ontario School of Medicine, NOSM), vil delta via videokonferanse og holde et foredrag som går ut til alle landene.

18:00 – 18:30: Veien videre – sentrale helsepolitikere inviteres til å gi respons

19:30: Festmiddag

Det blir ingen konferanseavgift. Vi søker arrangementet godkjent i som kurs i allmenn- og samfunnsmedisin.

Påmeldte må selv ordne eventuell overnatting.

Varmt velkommen til mørketid, nordlys og en innholdsrik konferanse som vi i NSDM gleder oss til.

PÅMELDING INNEN 20 .DESEMBER

Husk å hake av om du blir med på konferansemiddag

Vil du delta på konferansemiddag fra kl 19:30 JaNei