Restaurering og nybygg - Utvikling av legetjenestene i kommunene

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

 

26.01.2022 – 27.01.2022
Scandic Ishavshotell, Tromsø

 

Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

Bakgrunn
Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering.

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt.

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten.

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale, regionale og nasjonale ledere og myndigheter, politikere, helseforetak og andre interesserte.

Opplegg
Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum.
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene utover vinteren-22

Konferansen søkes godkjent i videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
Konferanseavgift: 2000,-

Foreløpig program (oppdateres fortløpende)

Temabolker onsdag 26. januar
  • Legetjenestene i kommunene – et overblikk
  • Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – nye og gamle verktøy
  • Vikarer – hvem er de, hvor lenge blir de, hvor kommer de fra, hvem bruker dem og hvordan?
  • Legetjenestene i kommunene sett utenfra
  • Helsepolitisk debatt
Temabolker torsdag 27. januar
  • Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar
  • E-helse i den kommunale legetjenesten– nærhet og avstand
  • Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
  • Oppsummering og veien videre

Praktisk info

Konferansen holdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Oppstart onsdag 26. januar kl.10:00  (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning torsdag 27. janunar kl.14.45.

Kursavgift 2000,- for to dager og 1000,- for en dag. Dagpakker kr 640 pr dag. Det er forhåndsbestilt en del rom på Scandic Ishavshotellet. Rompris er 1290 for enkeltrom og 1390 for dobbeltrom. Her bestiller du rom. Bookingkode er BNAS260122. Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette.  Da vil prisen forandre seg fra ordinær pris 1999,- til konferanseprisen 1290,-. Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

Frist for å sikre seg rom er 14.12.21.

Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.

Middag tilbys 26. januar på den nyoppstartede restauranten  «Bök»  i Killengrensgate.