Utsettelsen skyldes koronasituasjonen og omfattende nasjonale tiltak som i første omgang skal vare til langt uti januar 2022.

Vi planlegger å holde konferansen i løpet av 2022, ny dato er ikke avklart.

Vi legger ut oppdatert informasjon underveis.

————————————————

Om konferansen:

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

Vi inviterer derfor til en spennende konferanse i Tromsø 26. og 27. januar 2022!

Bakgrunn
Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering.

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt.

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten.

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale, regionale og nasjonale ledere og myndigheter, politikere, helseforetak og andre interesserte.

Opplegg
Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum.
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene utover vinteren-22

Konferansen søkes godkjent i videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
Konferanseavgift: 2000,-

Les mer om konferansen her og finn link til påmelding:

RESTAURERING OG NYBYGG – UTVIKLING AV LEGETJENESTENE I KOMMUNENE