Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner.

En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra 1985 frem til 2017 finner at det gir god mening i å satse på slik “relasjonel kontinuitet” i forhold til en behandler.

 • Det er en økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler, og i mindre grad med kontinuitet på praksisnivå, og bedrede resultater og tilfredshet.
 • For noen målbare effekter, (bruk av tjenester og mortalitet) er det sånn at jo større grad av tilknytning, jo bedre er resultatene.

I den helt knappe oversikten viser forfatterne antallet og hvilke artikler som støtter ulike tydelige funn som:

 • Færre ø.hjelp- og akutthenvedelser & sykehus innleggelser.
 • Færre akutte henvedelser og innleggelser av pasienter med komplekse behov eller en kronisk sykdom.
 • Reduserte kostnader.
 • Redusert mortalitet.
 • Forbedret helse og livskvalitet.
 • Forbedret håndtering av egen lidelse og oppfølging av behandling av pasientene.
 • Forbedret tilbud av forebyggende tjenster.
 • Forbedret kvalitet på behandling og omsorg.
 • Forbedret pasiettilfredshet og erfaring.
 • Forbedret trivsel og erfaring blant ansatte.
 • Behandlere setter også pris på kontinuitet.

Opplistningen sammen med referansene finnes her: https://www.topalbertadoctors.org/file/top–evidence-summary–value-of-continuity.pdf