Kronikker og innlegg

2023

2022

2021

  • Svensson A., Fosse A, «Fastlegekrisen må håndteres som den krisen den er» Dagens medisin, 10. Nov 2021
  • Fosse, A., Svensson, A. «Økt basistilskudd er nødvendig, men ikke nok.» Dagens medisin 2021
  • Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Fosse, Anette; Risør, Torsten; Austad, Bjarne; Skjellegrind, Håvard; Eide, Torunn Bjerve; Mildestvedt, Thomas; Hetlevik, Øystein; Schei, Edvin. Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen. 2021.

2020

 

2019

2018

2017

 

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no