Er du forsker med interesse for helsetjenestene og søker et aktivt nettverksmiljø? Vi jobber spesielt med primærhelsetjenesten, en arena hvor det skjer det mye spennende for tiden. Fordi vi er et lite senter, jobber vi bevisst i nettverk for å gi vårt bidrag til gode helsetjenester, spesielt utenfor storbyene.

Vi er fleksible og legger stor vekt på at vårt arbeid skal være nyttig. Helsedirektoratet og Helse Nord RHF finansierer driften.

Fra 1. august har vi et årsvikariat ledig der vi ønsker oss en kvalitativ forsker, fortrinnsvis innen helsevitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige fag.

Vi søker en som primært skal arbeide med evalueringen av det nasjonale forsøket med primærhelseteam på 13 ulike fastlegekontor rundt om i landet og følgeforskning i ALIS-Vest prosjektet, som handler om utdanningsstillinger i fastlegeordningen i 12 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse prosjektene er samarbeidsprosjekt med miljø i Oslo og i Bergen.

Dersom du liker å reise i Norge, passer denne jobben ekstra godt.

For stillingen kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk.

“Det er ikke farlig med forandring”, sa hun som nå søker seg videre og gir åpning for at vi får en ny kollega.

Søknadsfrist er 8. juli

Se mer her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154491/forsker-ved-uit-norges-arktiske-universitet-nasjonalt-senter-for-distriktsmedisin-nsdm