Etter at Anders Seim mottok Anders Forsdahls pris ifjor for sitt imponerene arbeid for å utrydde sykdommer og utvikle bedre behandlinger som rammer fattige i flere land i Afrika, kan han fortelle om gode resultater videre.

Kvalifondet støtter Seims sin organisasjon HDI: Health & development International  og her er et godt intervju med ham – Landsbylegen– som får frem måten han går frem på og at han ikke synes folkehelsearbeid i Norge er så forskjellig fra det i Afrika. Det handler om å la seg berøre og så spørre: Hva foregår her? Kan vi gjøre noe med det?

Status per august 2018:

Initiativet for å forebygge blødningsdød ved fødsel

I Niger har vi informasjon om 341 704 fødsler t.o.m. mai. Det ser fortsatt ut som landet har halvert andelen kvinner som blør seg i hjel ved fødsel. 12,2% av de som døde (286 av 2345) døde pga blødning, sammenlignet med forventet 25%-35%, offisielt 29% i Niger. Og mens en regner med at opp mot 18% blør for mye (>500 ml), og at 10,5% blør >1 liter (WHO) om intet blir gjort for å hindre det, så opplevde bare 2,5% av disse 341 704 fødende å blø for mye.

En delstat i Nigeria startet våren 2018 et lignende arbeid med egne midler etter Kavli-støttet planleggingshjelp fra HDI. Et pilotprosjekt for tre distrikter i Uganda er planlagt dersom de og/eller vi kan finne finansiering. To andre land i Afrika vurderer også å starte et lignende Initiativ.

Prosjektet for å forebygge fødselsfistel

I prosjektet om fødselfistel (obstetrisk fistula) ble det registrert 134 810 fødsler uten at noen døde av blokkert fødsel etter mai 2008 og frem til landsbybasert innsamling av data ble avsluttet etter februar 2018. Dette er i områder der blokkert fødsel var en hovedgrunn til at kvinner døde i fødsel før prosjektet begynte i februar 2008. Prosjektområdet har siden utvidelsen i 2010 vært på størrelse med Rogaland, med en befolkning på over 300.000 mennesker.

I mai bevilget Kavlifondet en avsluttende runde med raus støtte til dette prosjektet i to år (og 1-års sterk støtte av blødningsprosjektet), da for bruk av ganske andre metoder for å forebygge fødselsfistel enn vi har brukt hittil, for å se om befolkningen deretter vil kunne klare seg selv og opprettholde resultatene nå som hele befolkningen virkelig skjønner hva dette dreier seg om. Gjennom den amerikanske grenen av HDI har vi, også med virkning i 2018, fått en bevilgning for å teste en helt annen og mye mindre personkrevende tilnærming til bruk over virkelig store befolkninger (4 millioner) over virkelig store arealer (litt større enn Sør Korea).

Vi har vist at fødselsfistel kan forebygges i et av verdens fattigste land med et av de svakeste helsesystemene, med en tilnærming som opplagt egner seg for bruk i “hot-spots” som dette prosjektområdet var, men tilnærmingen er nok for intensiv til at folk vil bruke det der tilfellene er mye mer sporadisk forekommende over virkelig svære arealer. Det gjenstår å se om våre nye tilnærminger vil gjøre det mulig å opprettholde resultatene i det eksisterende prosjektområdet og forebygge fødselsfistel effektivt i det nye, virkelig store prosjektområdet, hele Tahoua Region i Niger.

«Jordmorassistentene»

Jordmorassistentene er en yrkeskategori HDI fikk på plass for helsesentre der det bare finnes én (mannlig) sykepleier og ingen jordmor, kvinner som kan lese og som fikk 3,5 måneder med teoretisk og praktisk opplæring ved den nasjonale jordmorskolen, fortsetter å gjøre en glimrende jobb. Vi fortsetter også å kunne lønne dem med litt over $1 dollar dagen for deres innsats med vakt 24/7, takket være bidrag til HDIs arbeid fra individer og stiftelser. Det hadde vært fint for landet om dette opplegget kunne skaleres opp til å dekke hele landet under finansiering fra Verdensbanken. Vi får se.

Skrevet av Anders Seim.

Anders Seim under utdelingen av Anders Forsdahls pris i oktober 2017