Fordi ressurser om utdanningsstillinger i fastlegeordningen etterspørres, presenterer vi flere publikasjoner her. Veien har vært lang og vi har lett i arkivet (vår gamle nettside http://arkiv.nsdm.no) og tatt med de sentrale nye.

Først en kunnskapsbasert sammenfatning av argumenter for hvorfor utdanningsstillinger kan være er en god løsning.

Veien begynte april 2008 og beskriver at NFA vedtok å jobbe for utdanningsstillinger etter forslag fra daværende nestleder i NSDM, Svein Steinert og fastlege i Stavanger Olav Thorsen : http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2008/april/allmennlegene-vil-ha-egne-utdanningsstillinger-i-allmennmedisin.-de-mener-det-er-veien-aa-gaa-for-aa-bedre-rekrutteringen-til-faget./33

Det året ble Svein Steinert intervjuet i Utposten og snakket bla. om dette http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2008/juni/tromsoes-distriktsmedisinske-stemme-utposten-nr-4-2008/43

 

Neste lenke fra 2009 omhandler rapporten  Svein Steinert og Olav Thorsen skrev sommeren 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2009/februar/nsdm-anbefaler-forsoek-med-fastloente-utdanningsstillinger-i-allmennmedisin/61

 

 

 

 

Da det interkommunale legesamarbeidet Senjalegen ble etablert i 2009 var utdanningsstilinger en del av det som skulle lokke leger http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2009/april/senjalegen-samarbeidsmodell-med-stillinger-ledige/68

–og Senjalegeprosjektet har vist seg å skaffe mer stabile leger kommunene til øya: https://www.nsdm.no/senjalegen/

I vårt omfattende høringssvar vedrørende spesialistutdanning av allmennleger i 2014 forsøkte vi se spesialistutdanning i en større sammenheng pekte på utdanningsstillinger  http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2014/oktober/spesialisering-av-leger-maa-kobles-med-lokal-kompetansebygging/510

i 2015 ble vi invitert med Rolf Martin Tande for å jobbe med dette og vi arrangerte da et møte i Helsedirektoratet med KS og Legeforeningen tilstede http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2015/oktober/utdanningsstillinger-i-vinden/610 

 

 

 

 

 

 

Rapporten vår om fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere (2016) problematiserer at det i dag er store forskjeller i rammebetingelsene for legers spesialisering mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (fra side 12) http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf

 

 

 

 

 

I en artikkel om norske legers preferanser, der vår forskningsleder Birgit Abelsen har bidratt, sies det bl.a. at unge leger ønsker seg fastlønn (2015) http://arkiv.nsdm.no/nyheter_cms/2015/april/i-oekende-grad-oensker-fastleger-seg-fastloenn/560

Til slutt: Stortingets helsepolitikere om rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen sommeren 2017: https://www.nsdm.no/hva-stortingets-helsepolitikere-mener-om-rekruttering-av-fastleger/

Vi har ansvaret for følgeforskning og for formidling via bl.a. en nettside om ALIS-VEST-prosjektet: www.alis-vest.no