Helen Brandstorp

Etter 6 år som leder av NSDM går Helen Brandstorp videre til nye utfordringer som leder for divisjon analyse og samfunn i Helsedirektoratet. Hun har fått innvilget 1 års permisjon fra NSDM. Brandstorp har sammen med dyktige forskere og medarbeidere bygget opp NSDM til å bli en synlig aktør i utviklingen av helsetjenesten, med en sterk stemme for distriktsmedisinens plass og et bredt nettverk i Norge og internasjonalt. Hun har ledet NSDM med en tydelig satsing på lokal kunnskapsutvikling og kompetansebygging samt nasjonale forskningsprosjekter om fastleger, samhandling og teamarbeid. En aktiv mediestrategi setter kunnskapen og distriktsmedisinen på kartet.

Anette Fosse, ny leder av NSDM

 

Anette Fosse er ansatt som ny leder for NSDM, i første omgang for et år. Hun har vært fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana siden 1991, og har hatt en lang rekke verv lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har sittet i kommunestyret i Rana, i helseforetaksstyrer (Helgelandssykehuset og UNN), samt jobbet som praksiskoordinator i Helgelandssykehuset. Hun har deltatt i en rekke arbeidsgrupper i Helse Nord og i Helsedepartementet, og har hatt flere sentrale verv i Legeforeningen. En viktig drivkraft for Fosse er å bidra til bedre samarbeid mellom og innen første- og andrelinjetjenesten. Hun er opptatt av å sette fokus på helsetjenesten utenfor de store byene, spesielt primærhelsetjenesten, men også lokalsykehusene. Hun har fulgt NSDM siden oppstarten.

NSDM ønsker Helen masse lykke til i den nye stillingen i Helsedirektoratet og velkommen til Anette som nå overtar stafettpinnen!