Leder for NSDM, Helen Brandstorp, ble denne uken tildelt årets Legevaktpris fra Norsk legevaktforum. Tildelingen skjedde under Legevaktkonferansen, som iår ble arrangert av Horten kommunale legevakt. Det er 18. gang at prisen deles ut og bestod av to akvareller.

I talen til avtroppende leder for Norsk legevaktforum, Silje Todnem (medisinsk leger Voss legevakt), ble Brandstorps store engasjement vektlagt, sammen med glimt fra karrieren som at i turnus var vaktangsten så stor at hun sov hun med klærne på.

Helen takket for prisen med å si at det er ekstra stas å få en pris fra legevakt-Norge for der jobber de råeste folka – de med litt ekstra energi som har mye å gi til de som kommer til alle døgnets tider, med alt mulig.

Samarbeid og nettverk er den røde tråden

Helen Brandstorp har hatt en spesiell interesse for legevaktfeltet helt siden hun etter turnus startet som allmennlege i Tana kommune/Deanu gielda i 1998.

Tverrfaglig samarbeid er den røde tråden og arbeidet har fått utvikle seg i tråd med det – sammen med et stort nettverk av fagfolk. Helens egen legevakt-CV finnes under bildet.

Silje Todnem til venstre, med prisvinner Helen Brandstorp. Foto: Sverre Håkon Evju

Legevakt-CV –  for de med “en mors” særlige interesse

Som fersk allmennlege i Tana fikk Helen Brandstorp ansvar for legevaktsamarbeidet mellom Nesseby og Tana og startet med fagutvikling og trening i lag med lokale ambulansepersonell og sykepleiere på sykestua.

Gjennom Sivilforsvaret fikk hun både kompetanse på feltet akuttmedisin og et tverrfaglig nettverk i hele Øst-Finnmark. Fra det nyoppstartede Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling ved UiT, fikk hun i 1999 midler til prosjektet “Bushmedisin på vidda – eller akuttmedisin der man henger med“.

Foruten å etablere lokale samarbeidsarenaer, utviklet hun lokale tverrfaglige kurs der både både alle ansatte på legekontoret, sykestue og ambulansetjeneste deltok, og der akuttmedisinske ressurspersoner i Tromsø kom til kommunen og stod for innholdet. Også førstehjelpsundervisning av helse- og skolepersonell i kommunen var del av prosjektet. Innføring av prehosital trombolysebehandling (hjemme hos pasienten) ved akutt hjerteinfarkt i Tana og Nesseby, var pionerarbeid i 2000. Løsningen med bærbar fax, for å konferere om EKG med sykehusleger, kom fra studietur til redningstjenesten i Helsinki.

Fra 2001 ble Helen Brandstorp inkludert i Helse Nord sitt prehositale fagråd og i instruktørstaben på de tradisjonsrike Henningsværkursene til anestesiavdelingen ved UNN i Tromsø, med Mads Gilbert i spissen. Etter å ha hatt sin sideutdaninng på anestesiavdelingen ved UNN, ble hun også selv ansvarlig kursarrangør – først på et tverrfaglig kurs i Kirkenes i 2003. Siden flere andre steder i landet. Da Fylkesmennene i 2005/6 Norge fikk i oppdrag å tilby alle turnusleger i kommunehelsetjenesten et akuttmedisinkurs, ble Brandstorp engasjert til å utvikle et slikt kurs av fylkeslegen i Finnmark. Året etter ble hun med også i Troms.

Fra 2003 ble prosjektet Kommune-BEST utviklet ilag med fastleger i Alta og stiftelsen BEST, senere også med lokale ambulansepersonell og sykepleiere. Prosjektet innebar å reise rundt til kommuner i hele Nord-Norge med et teamtreningsopplegg. I ialt 44 kommuner fikk besøk en eller flere ganger. Helen avsluttet sitt engasjement som omreisende fasilitator og prosjektleder i 2008, men tok så sin doktorgrad i 2017 på et aksjonsforskningsmateriale fra BEST-treninger i Alta Kommune, der de har trent akuttmedisinsk samhandling i team hver måned siden 2007.

Formidling nasjonalt av det legevaktfaglige engasjementet fikk en god start gjennom rollen som medredaktør i tidsskriftet Utposten (2003-7). Første publikasjon fra Alma mater til Tana (2002)

Fra 2005 – 2013 var Helen Brandstorp en engasjert leder av fagruppen for legevakt i Norsk forening for allmennmedisin (del av Legeforeningen). Hun jobbet gjennom det også fagpolitisk og i nettverk med legevaktinteresserte fra hele landet og alle typer legevakt, samt utviklet en god samarbeidsrelasjon med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Norsk legevaktforum og Helsedirektoratet.

Fra 2008-9 var hun medlem av det departementsoppnevnte utvalget som skulle se helhetlig på de prehospitaletjenestene utenfor sykehus – med vekt på ambulanse og AMK. 

Fordi legevakt er en viktig del av distriktsmedisinen, har NSDM fått en synlig rolle nasjonalt med flere små og større prosjekt, inkludert to større rapporter på bestilling fra Akuttutvalget (Brandstorp H, Akuttmedisin og legevakt i disitriktene, 2014)  og fra Helsedirektoratet (Abelsen B, Brandstorp H. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling, 2017). Helen Brandstorp veileder både sykepleiere og leger i mindre prosjekt på feltet, samt sitter i ulike nasjonale råd og utvalg.

Fra oktober går hun over til stillingen som divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet der Avdeling for akuttmedisin og beredskap er inkludert.